BLIV FORHANDLER|FORHANDLER LOGINHANDELSBETINGELSER|PRESSE
  
    
0 STK
0,00 DKK

 ECO-DESIGN


I MESSAGE EARTH SÆLGER VI DANSK ECO-DESIGN

– MEN HVAD BETYDER DET EGENTLIGT? 

ECO-design handler om at kombinere 2 ting - nemlig bæredygtighed og design. Begrebet design stammer oprindeligt fra latin - disignare – og har flertydige betydninger, såsom "at aftegne, gøre udkast, planlægge". Det bruges ofte i forbindelse med livsstilsprodukter. 

Det andet hovedbegreb er bæredygtighed, hvilket er af nyere dato. Den oftest citerede kilde, når man taler bæredygtighed, er forbundet med Brundtlandrapporten. I 1983 nedsatte FN "Verdenskommissionen for miljø og udvikling". Denne kommission skulle undersøge, om det var muligt at sikre en fremtid, hvor man baserede samfundet på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. I 1987 kom Verdenskommissionens rapport ”Our common future”, som definerede bæredygtig udvikling således: 

 
”En udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

ECO-design handler altså om at designe produkter, som opfylder de nuværende behov samtidig med, at der tænkes på fremtidige generationer.

HVORDAN SKABER MAN PRODUKTER EFTER ECO-DESIGN FILOSOFIEN?

Ud fra nedenstående figur, der viser Message Earth's ECO-design hjul, vil vi forsøge at forklare, hvordan vi arbejder med ECO-design. I midten af figuren ses de funktioner, man traditionelt har i en virksomhed – de 10 steps (helt fra produktets spæde start til destruktion). Det kaldes et livscyklusperspektiv. Derudover har vi en række bæredygtighedsaktiviteter. Det er konkrete aktiviteter, hvor det er potentielt muligt for en virksomhed at implementere en bæredygtige filosofi. Message Earth som virksomhed og alle vores produkter er udviklet med ECO-design hjulet som guide.

Figur: ECO-design hjulet.
 
Lad os give nogle eksempler på, hvordan vi konkret arbejder med ECO-design.

Vi designer alle vore produkter med tanke for, at de en dag kan bortskaffes med god samvittighed. Det vil sige, at vi i så stor grad som muligt bruger bionedbrydelige materialer i vores produkter. Bionedbrydelige materialer er materialer som naturen selv kan nedbryde. F.eks. er alle Message Earth kort indpakket - ikke i standard oliebaseret plast, som er svært nedbrydelig - men i bionedbrydelig plast, der er lavet af majsstivelse.

Alle vores illustrationer er trykt med naturlig vegetabilsk farve. Yderligere bruger vi, så vidt muligt, 100% ubestrøget genbrugspapir. Det gør, at vores produkter måske ikke er så glitrende og farvestrålende at se på. Til gengæld er der brugt et minimum af kemikalier i produktionen. Derudover er vores produkter FSC og svanemærket.

Alle vores produkter har et minimum af emballage – i gennemsnit smider hver dansker ca. 180 kg. emballage ud hvert år og til ingen verdens nytte. Vi forsøger at minimere det spild og affald. 

I modsætning til mange øvrige designvirksomheder i Danmark producerer vi, så meget vi kan lokalt. Du finder ikke ”made in China” på vores produkter. Ved at producere lokalt, minimerer vi transport og dermed også CO2 udledning samtidig med at vi støtter dansk produktion.

Alle vores papirvarer er lavet af 100% genbrug. Det vil sige, at ikke et eneste træ er fældet i processen.

Vores grundlæggende koncept er at skabe de lækreste ECO-design produkter, som giver god mening på flere måder. Vi er dedikerede i udviklingen af produkter, som ikke driver rovdrift på vores ressourcer og ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

HVORFOR ER BÆREDYGTIGHED OG ECO-DESIGN SÅ VIGTIGT?

Ifølge EU’s syvende miljøhandlingsprogram og regeringens politik omkring den grønne omstilling skal vi blandt andet have bedre luft, lavere CO2-udledning, bruge vores ressourcer klogere, begrænse mængden af affald, og have et mindre kemikalietryk. 

Denne grønne omstilling hænger sammen med, at vi i dag forbruger og sviner mere end vores jordklode kan holde til. Derved bringer vi fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Senge m.fl. (2008) argumenterer for, at omkring otte milliarder tons kuldioxid udledes i atmosfæren hvert år på grund af afbrænding af fossile brændstoffer, hvilket er ca. fem milliarder tons mere, end biosfæren kan absorbere hvert år. Klimaprognoser forudsiger, at hvis ikke vi tager action nu, kan jordens temperatur i år 2100 stige op til 6 grader højere end i 1990 med uoverskuelige miljømæssige konsekvenser (Munasinghe, 2009). 

Selv om fokus i klimadebatten har været på forbruget af jordens ikke-fornyelige ressourcer (f.eks. fossilt brændstof, metal), er et andet stigende problem også forbruget af jordens fornyelige ressourcer (f.eks. skov, jord, fiskebestand). Forbruget er steget til et niveau, der gør det svært for jorden at genopbygge de høstede ressourcer. Bagsiden af vores høje forbrug er vores stigende problem omkring skrald og affald. Der flyder f.eks. store områder af plastaffald rundt i vores verdenshave. Hvert år i EU alene smider vi ca. 3 milliarder tons affald ud og kun en mindre del af dette bliver genbrugt. Resten ender på skraldepladser eller forbrændes. Ydermere er det et problem, at vi bliver flere og flere beboere på vores klode – ca. 9 milliarder mennesker i 2050 forudsiges det. 

Hvis alle mennesker på hele kloden forbrugsmæssigt skal op på samme niveau, som man har i USA i dag, så har vi brug for 4-5 jordkloder ekstra for at kunne dække behovet. Både for at generere ressourcer og for at absorbere affald. Det kan vi jo ikke lige hive op af lommen, så derfor bliver vi nødt til at tænke anderledes og ændre vores produktions og forbrugsmønster. Message Earth forsøger at bidrage til denne problemstilling ved at tilbyde produkter, som i mindre grad skader miljøet. Det er vigtigt for os, at gøre opmærksom på, at vores produkter ikke kan være 100% bæredygtige. Det kan nemlig ikke lade sig gøre. Hvis vi skulle opfylde den målsætning, så skulle vi slet ikke forbruge. Vi forsøger blot at komme med alternativer, som giver god mening.

Ønsker du yderligere viden omkring de bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor, så opfordrer vi til, at du tager nedenstående test på www.facebook.com/messageearth

 

          MESSAGE EARTH  |  LUMBYVEJ 11D  |  DK-5000 ODENSE C  |  CVR_35634908  |  TLF.: +45_3160_0614  |  INFO@MESSAGEEARTH.COM